Website Archeologie en Kunst
  Home      Een andere kijk op kunst en religie     OntcijferingVinčaschrift    Tatoeages Ítzi   De Halaf cultuur
Beeldje St. Geertruid     Kunst    
31-01-2019 Vernieuwd         google8868d886d9cbf696.html

 


Het beeldje van St. Geertruid: een bezielde figuratieve vuursteen met gegraveerde symbolen.
Begin negentiger jaren vond ik (Marius Meulenberg) op de Kaap bij St. Geertruid  een kleine vuursteenknol met in de cortex groeven die mij opzettelijk gemaakt leken. Het is een door de natuur gevormde figuratieve steen, die lijkt op een persoon die op een kubus zit. In het verleden vond  iemand deze antropogene (op een mens gelijkende) vuursteen belangrijk genoeg om er o.a. drie symbolen op te graveren, te weten: een V op de borst, een waaiervormige tri-line op de hals en een V op het achterhoofd.Tri-lineLiggend V-symbool


 Staand V-symbool

Uit tien verschillende onderzoeken blijkt dat deze symbolen zijn gegraveerd. Waarschijnlijk zijn de graveringen gemaakt tijdens de Bandkeramiek (5500-4900 v. Chr.). Gezien de vorm van de dwarsdoorsneden kan  gegraveerd zijn met een benen kammetje dat Bandkeramiekers gebruikten voor het versieren van aardewerk. Dr. Annine E.G. van der Meer is een vooraanstaand godsdiensthistorica  en symbooldeskundige. 
Zij is van mening dat men het beeldje van St. Geertruid vroeger mogelijk heeft gezien als bezield door een godin of een voormoeder die in verbinding staat met de Grote Moeder. Bezielde stenen horen bij natuurgodsdiensten. Gedurende de prehistorie moet men ook in Nederland talloze van deze figuratieve stenen hebben gekend. Maar ze zijn nooit als zodanig herkend door de archeologen. 

Zeer bijzonder bij dit beeldje is ook, dat de symbolen aangeven wie deze steen bezielde.: de Vogelgodin. Een godin die o.a. werd vereerd op de Balkan. Vanuit dit gebied koloniseerden de Bandkeramiekers Limburg. Dit is maatgevend voor de unieke, religieus culturele waarde van het beeldje. Het beeldje is ook wat  betreft vernieuwing baanbrekend. Een beeldje dat, met alle respect voor andere vondsten, voor ons erfgoed belangrijker is dan de bekende kunstuitingen in musea.
 Mede om die reden heb ik de minister van OCW gevraagd het mogelijk te maken dat er een objectief oordeel wordt gegeven over het belang van het beeldje van St. Geertruid en over de wenselijkheid dit beeldje te beschouwen als deel van ons erfgoed. Naar aanleiding van haar advies hebben twee wetenschappers van naam gereageerd op mijn verzoek een objectief oordeel te geven. Dit heeft voldoende duidelijkheid geschapen om mijn onderzoek af te sluiten. Als mijn boek over het beeldje van St. Geertruid is afgerond, kunt U hiervan kennisnemen. 

Omdat het publiceren in vaktijdschriften  slechts beperkt mogelijk blijkt, zijn de hoofdzaken van mijn onderzoek nu ook te lezen op YouTube kanaal Beeldje St. Geertruid. In zes video's van ca. 5 minuten, wordt na een introductie ingegaan in gegaan op de graveringen, de datering, het graveerinstrument, bezielde stenen en de Vogelgodin. 
Zie YouTube: Beeldje St. Geertruid. Daarmee wordt het onderzoek  goed toegankelijk voor iedereen.