Website Archeologie en Kunst
  Home      Een andere kijk op kunst en religie     OntcijferingVinčaschrift    Tatoeages Ötzi   De Halaf cultuur
Beeldje St. Geertruid     Kunst    
07-02-2019 Vernieuwd         google8868d886d9cbf696.html

 


Boek: Ontcijfering van een belangrijk deel van het Vinčaschrift en de Bandkeramische schrifttekens
Vinča tekens zijn te vinden op Neolithische artefacten uit de Vinča cultuur van Centraal-Europa en Zuidoost-Europa. Ze zijn meer dan duizend jaar ouder dan het proto-Soemerische pictografisch schrift uit Uruk (het moderne Irak), dat meestal als het oudst bekende schrift wordt beschouwd. Hoewel er pogingen zijn ondernomen om de tekens te interpreteren, bleven de aard en het doel van de tekens tot nu toe een mysterie. Uit mijn publicatie: ‘Een andere kijk op de Kunst en Religie uit de Oude Steentijd’ blijkt dat de eerste schrifttekens tienduizenden jaren ouder zijn dan het Vinča schrift. Vanaf het begin van het Jong Paleolithicum maakte men bovennatuurlijke mensvormige afbeeldingen die slechts als afbeeldingen van goden geïnterpreteerd kunnen worden. Zij hebben een kenmerkend lichaamsdeel dat vergroot wordt weergegeven. Soms wordt alleen dit lichaamsdeel afgebeeld als een pars pro toto. Die beeldtaal ontwikkelde zich in de grotten tot het gebruik van pars pro toto als schrifttekens waarmee zes goden en hun vaardigheden werden aangeduid.  
   
Omdat deze schrifttekens ook voorkomen in het Vinča schrift, was het ontcijferen van een groot deel ervan voor mij niet moeilijk. Er konden 45 Vinča tekens worden ontcijferd. Daaruit bleek dat het Vinča schrift een religieus schrift is. Dankzij het ‘heilig huwelijk’ met de Stiergod schonken twee Moedergodinnen met vogelkenmerken (Vogelgodinnen) en de Maangodin wedergeboorten. De schrifttekens op het hoofd van nevenstaande Vogelgodin getuigen van dit geloof. Op haar hals staan van rechts naar links de schrifttekens voor Moedergodin (), Stiergod () en de ziel van een overledenen mens of dier () waaraan een wedergeboorte wordt geschonken.  

Het geloof wordt beschreven op de ronde Tărtăria schijf. Aan de onderkant staan twee onderwerelden met de Vogelgodinnen die ook als Maangodinnen worden aangeduid. Linksboven staan de schrifttekens van de hemelse Maangodin en een Hertgod. De tekst rechtsboven op de schijf kan gelezen worden als: ‘Dankzij het heilig huwelijk () schenken () de Maangodinnen () nieuw leven () op aarde’.     

Na de gedeeltelijke ontcijfering van het Vinča schrift heb ik ook de tekens uit de westelijke Bandkeramiek ontcijferd. Hun kunstuitingen zijn vooral te vinden op het Bandkeramisch sieraardewerk. Archeologen zien in deze kunst slechts versieringen zonder verdere betekenis. Ten onrechte. De ‘versieringen’ uit de Bandkeramiek komen grotendeels overeen met de schrifttekens uit het Jong Paleo en de Vinča cultuur en konden eenvoudig door mij worden ontcijferd.  Er konden 28 Bandkeramische schrifttekens worden ontcijferd waarvan ca. twee derde deel mij al bekend was.

Uit die ontcijfering blijkt dat de hoofdmotieven op het sieraardewerk (waaronder zigzaglijnen) allen schrifttekens zijn die de Bandkeramische versierde pot aanduiden als de baarmoeder van de Vogelgodin. Nabij de rand staan veelal schrifttekens die verwijzen naar de Vogelgodin zelf.
 
U kunt enkele bladzijden uit het boek bekijken door op nevenstaande link te klikken: Bladeren in het boek.

                                                       Lees dit boek en ontcijfer met mij mee!

Het boek kan besteld worden door Uw bestelling met naam, adres, postcode en woonplaats te sturen naar mijn email-adres: beeldjestg gevolgd door @solcon.nl  Het kost € 17,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.