Website beeldje van St. Geertruid

  Home    Lees meer    YouTube, Publicaties en Interviews    Archeol. verzameling    Contact    Kunst    25-11-2017 Vernieuwd         google8868d886d9cbf696.html

 

Leeswijzer voor het beeldje van St. Geertruid bis.pdf  november 2017  3 blz.
Geeft per onderwerp aan waar de  relevante onderzoeken te vinden zijn.

   

Voor wie iets meer wil weten:  lees of download de samenvatting met de hoofdlijnen van het onderzoek. 
 Samenvatting beeldje St. Geertruid incl. naschriften. 25 november 2017.   10 blz.
  
Voor wie alles wil weten over bepaalde onderwerpen: lees of download onderstaande onderzoeken.
Het beeldje van St. Geertruid. aug. 2014
Dit rapport van 46 blz. gaat over de graveringen, de meest waarschijnlijke datering, de interpretatie van het beeldje als bezielde steen, en de slotparagrafen (de reacties van archeologen en van een godsdiensthistoricus, en de gebrekkige zorg voor ons erfgoed).   
  
Naschrift 1: Speurtocht naar (bezielde) figuurstenen zoals het beeldje van St. Geertruid. nov. 2014.   
Dit naschrift van 8 blz. toont aan dat tijdens het Neolithicum antropomorfe figuurstenen te Catal Hüyük en Sardinië in ruime mate aanwezig waren in een religieuze context. Voorts laten de verschillende interpretaties van de vroegere en van de huidige opgraver te Catal Hüyük zien, hoe betrekkelijk en subjectief interpretaties in de archeologie zijn.
  

Naschrift 2: De symbolen op het beeldje van St. Geertruid ontcijferd. maart 2015.  

Uit dit naschrift van 8 blz. blijkt dat de symbolen op het beeldje van St. Geertruid aangeven wie deze steen bezielde: de Vogelgodin. Voorts blijkt dat een symbool van de Vogelgodin voorkomt op Bandkeramisch aarde werk te Elsloo en soortgelijke symbolen ook te vinden zijn in Duitsland en Polen. Een belangrijk en verrassend  onderzoek.
  
Geactualiseerd Naschrift 3: Steentijdarcheologen over het onderzoek naar het beeldje van St. Geertruid. okt. 2017.
 Het Naschrift van 30 oktober 2016 zal geactualiseerd worden. De tekst  is deels achterhaald en daarom gewist.
      
Kritische opmerkingen van een amateurarcheoloog met mijn reacties. okt. 2015.
Voor mensen die twijfelen bij de uitkomsten van het onderzoek en voor experts.
      
Bij het onderzoek van augustus 2014 horen onderstaande bijlagen.
Bijlage: Kenmerken van graveringen en toevallige groeven Basiskennis. 4 blz.
Bijlage: Kansberekening symbolen aug. 2011.   De berekening van de kans dat de symbolen toevallig zijn ontstaan.7 blz.
Bijlage: Proeven met graveren en eroderen. De resultaten van proeven die aantonen dat het beeldje gegraveerd is;  dat werd gegraveerd in zachte cortex, voordat de cortex van de vuursteenknol verharde in de löss van de Kaap;  dat dit graveren gebeurde met een instrument met afgeronde schraapranden. 8 blz.
  
Welke invloed heeft de vondst van een bezielde steen op het leven van de vinder?  
Bezielde stenen en hun vinder.  november 2015.